Nawigacja
Rada Rodziców
printer
PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców: Agnieszka Woźniak
Z-ca Przewodniczącego: Artur Waczko
Skarbnik Rady Rodziców: Ewa Suszka
Sekretarz Rady Rodziców: Danuta Dusza
Członkowie: Ewa Sobińska, Eleonora Orczykowska

KOMISJA REWIZYJNA

Członkowie: Agnieszka Łysowska, Elżbieta Strojec

NUMER KONTA BANKOWEGO: 62 8653 0004 0000 0093 2112 0001