Nawigacja
Zebrania z rodzicami
printer

06.09.2016r. - zebranie ogólne.

25.10.2016r. - zebranie z wychowawcami + konsultacje z nauczycielami.

29.11.2016r. - konsultacje z nauczycielami.

03.01.2017r. - (§20 pkt 11 statutu) zebranie informujące o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach z zachowania.

07.03.2017r. - zebranie z wychowawcami + konsultacje z nauczycielami - informacje na temat wyników kształcenia za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 oraz bieżące II półrocze.

04.04.2017r. - konsultacje z nauczycielami.

09.05.2017r. - (§20 pkt 11 statutu) zebranie informujące o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych i przewidywanych rocznych ocenach z zachowania.

06.06.2017r. - zebranie z rodzicami informujące o ocenach z przedmiotów i z zachowania.