Nawigacja
Projekty
printer

Projekt „Twoje pięć minut” dotyczy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i jest przeznaczony dla pierwszych klas szkół gimnazjalnych.
Szkolenie będzie trwało 4 miesiące i rozpocznie się 8 i 10 września 2015 roku zgodnie z planem przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Celem Projektu jest przede wszystkim:
- zwiększenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach z życia codziennego.

Szkolenie przeprowadzi wykwalifikowana kadra medyczno-ratunkowa wyposażona w specjalistyczny sprzęt. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz nauczą się odpowiedniego wykorzystania i obsługi sprzętu zakupionego w ramach projektu.

W skład kadry medyczno - ratunkowej wchodzić będą pracownicy z:
- Miedziowego Centrum Zdrowia S.A.
- oraz oddział Jednostki Ratownictwa Górniczo - Hutniczego.


Dodatkowo projekt wesprze psycholog z MCZ, który przygotuje dzieci do radzenia sobie w trudnych warunkach i omówi różne kwestie związane z tym tematem.
Zajęcia z psychologiem odbywać się będą raz w miesiącu, w drugi piątek miesiąca.

Szkolny koordynator projektu
Izabela Zalewska


Harmonogram zajęć:
Wtorek: 8 IX, 22 IX, 6 X, 20 X, 3 XI, 17 XI, 1 XII, 15 XII.
Czwartek: 10 IX, 24 IX, 8 X, 22 X, 5 XI, 19 XI, 3 XII, 17 XII.
Zajęcia z psychologiem:
Piątek: 11 IX, 9 X, 13 XI, 11 XII.