Nawigacja
Kadra
printer
Pedagog szkolny
mgr Izabela Szwed
mgr Agnieszka Sochań
mgr Adam Łukasiewicz

Biologia
mgr inż. Urszula Ślipko

Chemia
mgr Aleksandra Kułaczkowska
mgr Halina Pluta

Fizyka z astronomią
mgr Bożena Fila-Rzepa
mgr Aleksandra Kułaczkowska

Geografia
mgr inż. Monika Czarnecka

Historia + WDŻ +WOS
mgr Agnieszka Jaskuła
mgr Anna Piotrowska
mgr Robert Żeleźny
mgr Wojciech Kyc

Informatyka
mgr Agnieszka Sochań

Język angielski
mgr Kamila Baszczyn-Zwierzańska
mgr Justyna Machoń
mgr Agnieszka Jeżyk - Chlebowska
mgr Paulina Horbal

Język niemiecki
mgr Beata Młynarczyk
mgr Małgorzata Kosior
dr Robert Żeleźny

Język francuski
mgr Agnieszka Jeżyk-Chlebowska

Język polski
mgr Anna Chodyń
mgr Anna Kubera
mgr Małgorzata Pawlik

Matematyka
mgr Krystyna Dedek
mgr Krzysztof Jóźwiak
mgr Gabriela Szywała

Muzyka
mgr Wojciech Kyc

Plastyka
mgr Ewa Kopczyńska

Religia
mgr Katarzyna Mroczko
mgr Agnieszka Fendrof-Róg

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Izabela Zalewska

Zajęcia artystyczne
mgr Wojciech Kyc
mgr Małgorzata Senderek

Zajęcia techniczne
mgr Małgorzata Senderek

Wychowanie fizyczne
mgr Ewa Kopczyńska
mgr Izabela Zalewska
mgr Jarosław Mołodyński
mgr Rafał Paliszkiewicz

Biblioteka
mgr inż. Mariola Krac

Świetlica szkolna
mgr Agnieszka Fendorf-Róg
mgr Katarzyna Mroczko
mgr Beata Młynarczyk
mgr inż. Urszula Ślipko
mgr Agnieszka Jaskuła
mgr Wojciech Kyc