Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

BIP

Bezpieczna Szkoła

PartnerzyFacebook

Dziennik Elektroniczny

Powitanie

Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie
ul. Szkolna 1, 59-140 Chocianów
tel. +48 76 818 50 19, fax. +48 76 818 49 15 e-mail: gimchocianow@home.pl, www.gimchocianow.pl

Projekty edukacyjneGimnazjaliści z Chocianowa z wizytą w szkole partnerskiej w Budapeszcie w ramach projektu Comenius

Delegacja Gimnazjum po raz kolejny wyjechała za granicę w ramach z projektu Comenius. Węgry to już ostatni punkt na mapie podróży Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie zaangażowanego w realizację międzynarodowego projektu w ramach programu COMENIUS „Zaprzyjaźnij się ze środowiskiem”. Spotkanie odbyło się w dniach 22 - 26 września w Budapeszcie. Wzięły w nim udział reprezentacje wszystkich 4 szkół partnerskich: z Węgier, Litwy, Turcji oraz naszej szkoły. Reprezentacja z Chocianowa składała się z dyrektora, 4 nauczycieli oraz 4 uczniów.


cały artykuł

Kiermasz używanych podręczników

Kiermasz używanych podręczników odbędzie się 3 września 2014 r. na holu głównym szkoły w godz. 8 - 12 (na przerwach).

Bilety miesięczne

W sekretariacie szkolnym są wydawane bilety miesięczne oraz legitymacje (dla uczniów klas pierwszych).

POMOC MATERIALNA

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Stypendium przysługuje uczniom będącym mieszkańcami Miasta i Gminy Chocianów bez względu na lokalizację szkoły, do której uczęszczają. Podstawowym warunkiem przyznania pomocy jest udokumentowanie faktu uzyskiwania dochodów w wysokości nieprzekraczającej kwoty kryterium dochodowego, tj. 456 zł na członka rodziny.
Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Chocianów w terminie do 15 września 2014 r.
Formularz można pobrać drogą elektroniczną ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chocianów (zakładka Oświata) lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów: Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój nr 17 b lub w Kancelarii.
Dodatkowych informacji udzielają: Jerzy Staszczak i Magdalena Durkacz, tel. (76) 818-50-20 wew. 128.

ZASIŁEK SZKOLNY
Wnioski można składać w terminie 2 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć sytuację nagłą, której nie można było przewidzieć ani jej zapobiec (m.in. choroba, śmierć, powódź, pożar).
Zasiłek może być przyznany uczniowi będącemu mieszkańcem Miasta i Gminy Chocianów bez względu na lokalizację szkoły, do której uczęszcza.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 530 złotych). Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. Formularz można pobrać drogą elektroniczną ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chocianów (zakładka Oświata) lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Chocianów: Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój nr 17 b lub w Kancelarii.
Dodatkowych informacji udzielają: Jerzy Staszczak i Magdalena Durkacz, tel. (76) 818-50-20 wew. 128.

OBIADY NA TERENIE SZKOŁY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie informuje, że od dn. 01.09.2014 r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie w szkole dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
Zainteresowanych rodziców prosi się o kontakt z pracownikami
socjalnymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie, ul. Odrodzenia 31. Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w dni robocze 7.30 do 11.00, a we wtorki od godziny 8.00 do 16.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 roku o godzinie 900 przy Eko-klasie, a przy brzydkiej pogodzie na hali sportowo-widowiskowej.

Sukces realizacji projektu "Gimnazjum w Chocianowie - szansą na sukces"

W Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie w czerwcu 2014 r. zakończył się projekt z poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Cały projekt był nakierowany na rozwój kompetencji kluczowych wyrównania szans. W projekcie wzięło udział 96 uczniów z klas od I do III oraz 10 nauczycieli.
więcej zdjęć z zajęć

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość ukończenia przez uczniów klas III i zakończenia roku szkolnego uczniów klas I – II w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie

,,Z dróg wielu, jedną wybrać trzeba”- tymi słowami rozpoczęła się uroczystość z okazji ukończenia gimnazjum przez uczniów klas III oraz zakończenia roku szkolnego uczniów klas młodszych.

Wycieczka szkolna

Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego

Mistrzostwa Karate

W dniu 21 czerwca 2014 roku w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi
w Chocianowie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w Karate Tradycyjnym.więcej zdjęć
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,053,786 Unikalnych wizyt