STYPENDIA MOTYWACYJNE
printer
Informacja szkolna

STYPENDIUM NAUKOWE w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 otrzymali:

Korneliusz Janusz – klasa I B
Piotr Mroczko - klasa II A
Adrianna Kowalska – klasa II A
Aleksandra Stasiak – klasa II C
Paulina Rosińska - klasa III D
Julia Rolak - klasa III D
Katarzyna Pietruszewska – klasa III D
Julia Kaźmierska – klasa III D


STYPENDIUM SPORTOWE w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 otrzymali:

Piotr Kosior - klasa II A
Jakub Karkowski - klasa II A
Adam Gryga - klasa II B
Piotr Kaliński - klasa II B
Michał Wesołowski - klasa II D
Michał Eibl - klasa III D
Mateusz Urban - klasa III E


Komisja Stypendialna