ZEBRANIE Z RODZICAMI
printer
Informacja szkolna

W dniu 09.05.2017 r. (wtorek) od godz. 16.30 do 17.30 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami, natomiast od 17.30 do 18.15 konsultacje nauczycielskie. Obecność w tym dniu wszystkich nauczycieli jest obowiązkowa. Jest to zebranie informujące o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych i przewidywanych rocznych ocenach z zachowania.