ZAKOŃCZENIE SZTANDAROWEGO PROJEKTU FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ „TWOJE PIĘĆ MINUT” W GIMNAZJUM IM. ODKRYWCÓW POLSKIEJ MIEDZI W CHOCIANOWIE
printer
ZAKOŃCZENIE SZTANDAROWEGO PROJEKTU FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ „TWOJE PIĘĆ MINUT” W GIMNAZJUM IM. ODKRYWCÓW POLSKIEJ MIEDZI W CHOCIANOWIE

Od września do grudnia 2015 r. Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie uczestniczyło w projekcie „Twoje Pięć Minut”, realizowanym we współpracy z Fundacją KGHM Polska Miedź. Partnerami wspomagającymi projekt były: Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie oraz Gimnazja uczestniczące w projekcie:

a) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubinie.
b) Gimnazjum im. Polskich Odkrywców w Głogowie,
c) Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli,
d) Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie,


Projekt obejmował m.in. szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych. Koordynatorem projektu z ramienia Fundacji KGHM Polska Miedź była Pani Paulina Czajowska, a w szkole do współpracy z Panią Czajowską wytypowana została Pani Izabela Zalewska nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa.

Podsumowanie tego projektu obyło się 15.01.2016 r. na terenie obiektów sportowych przy Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. W tym dniu odbyły się zawody międzyszkolne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkały się reprezentacje wszystkich czterech szkół uczestniczących w projekcie.

Przed spotkaniem odbył się briefing prasowy, w którym brali udział: Pan Marek BestrzyńskiPrezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Pan Edward SchmidtPrezes Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, Pan Franciszek SkibickiBurmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Pani Halina PlutaDyrektor Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, Pani Paulina Czajowskakoordynatorka projektu „Twoje Pięć Minut” oraz Pan Dariusz Wyborskirzecznik prasowy KGHM, który poprowadził tę konferencję.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z briefingu prasowego uruchamiając poniższy link:

Briefing prasowy - fotogaleria

Na hali widowiskowo-sportowej w tym dniu odbyły się zawody międzyszkolne, w których wzięło udział 32 uczniów klas pierwszych (po ośmiu z każdej szkoły). Sędziami w tych zawodach byli ratownicy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego oraz pielęgniarki z Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. W zawodach uczestniczyli też w roli obserwatorów prezesi i pracownicy Fundacji KGHM Polska Miedź i Miedziowego Centrum Zdrowia oraz uczniowie szkół biorących udział w projekcie. Turniej międzyszkolny miał na celu zweryfikowanie nabytej wiedzy, promocję udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozbudzenie wrażliwości gimnazjalistów na racjonalne reagowanie w sytuacjach, kiedy ta pomoc jest niezbędna dla drugiego człowieka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z turnieju uruchamiając poniższy link:

Turniej - fotogaleria

Turniej był też okazją do poznania się uczniów z innych gimnazjów z regionu Miedziowego, a także okazją do świetnej zabawy, którą zapewnili prowadzący imprezę, przeprowadzając wiele dodatkowych konkursów wśród zgromadzonej publiczności.

Po ponad dwugodzinnej rywalizacji obie drużyny naszego Gimnazjum zdobyły największą ilość punktów, a drużyna w składzie; Anna Buchta, Adrianna Kowalska, Jakub Krakowski i Piotr Mroczko z klasy I a zdobyli największą ilość punktów jako drużyna i wygrali zawody oraz zdobyli cenne nagrody indywidualne (smartfony Sony, z których się niezmiernie cieszą), a dla szkoły puchar i tablicę interaktywną, która została zamontowana w ich klasie. Nagrody wręczali z ramienia sponsorów Pan Zdzisław Haczko oraz Pan Franciszek Skibicki- Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Pani Halina Pluta – Dyrektor Gimnazjum, Pani Paulina Czajowska- koordynator projektu.

Zwycięzcami projektu są wszystkie szkoły, które mogły uczestniczyć w tak wspaniałym projekcie i w zajęciach prowadzonych przez tak wyspecjalizowaną kadrę. Te umiejętności zdobyte w klasie pierwszej Gimnazjum przydadzą się uczniom w całym dorosłym życiu i wierzymy w to, że nie będą bali się udzielić pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu. Wartością dodaną projektu są pozyskane fantomy, na których będą ćwiczyć kolejne pokolenia uczniów oraz pozyskane filmy instruktażowe.

Dla uświetnienia tego wydarzenia, na prośbę Pani Koordynator i Dyrektora Szkoły, wystąpił dla wszystkich uczniów Kuba Kowaliszyn – uczeń i duma Gimnazjum w Chocianowie , finalista programu „SuperDzieciak”. Podczas spotkania młodzieży wystąpił również szkolny zespół taneczny „FUKS”.

Dyrekcja Gimnazjum dziękuje za pomoc zarządowi i pracownikom Fundacji KGHM Polska Miedź i Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, Dyrekcji i pracownikom Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie, Pani Paulinie Czajowskiej- koordynatorce Projektu, Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury, Panu Januszowi Zielonemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Chocianowie, wszystkim pracownikom Gimnazjum a szczególnie Pani Izabeli Zalewskiej za przygotowanie i przeprowadzenie tak dużego przedsięwzięcia. Dzięki tej pomocy cała impreza przebiegała bez zakłóceń, była promocją i instruktażem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wielką ekspresją radości i zabawy.