LAURAT OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "ARSENAŁ PAMIĘCI"
printer
LAURAT OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "ARSENAŁ PAMIĘCI"


Po raz kolejny gimnazjaliści z Chocianowa uzyskali tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu pt. ,,Arsenał Pamięci”.

W tym roku, co należy już do tradycyjnych działań szkoły, grupa uczennic z naszego Gimnazjum: Martyna Woźniak kl. IIE, Zuzanna Florczyk i Gabriela Garula z kl. IIB oraz Anita Foryś i Aleksandra Bator z kl. III D, wzięła udział w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. ,,Arsenał Pamięci”. Jego inicjatorem jest hm Krzysztof Jakubiec - zasłużony harcerz, pedagog, dyrektor jednego z łódzkich liceów, zwycięzca konkursu Mistrz Mowy Polskiej, przyjaciel naszego gimnazjum i dwukrotny jego gość

Ideą konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży postaw patriotycznych oraz szacunku do przeszłości i jej bohaterów. Pod opieką Pań Anny Chodyń i Agnieszki Jaskuły uczennice przez pół roku gromadziły dokumenty o ciekawych osobowościach czasów wojny, zesłań czy repatriacji. Przecież w najbliższym otoczeniu wciąż są ludzie szczególni, wyjątkowi, ludzie o ciekawej przeszłości, która stanowi kolejną historię wartą opisania. Tak też się stało. Nasze uczennice, idąc w ślady swych ubiegłorocznych poprzedniczek, podjęły trud ocalenia od zapomnienia wspomnień o ludziach, których przeszłość stanowi kolejną kartę historii narodu. Zechciały pochylić się nad przechowywanymi w domach starymi fotografiami, innymi dokumentami, rodzinnymi pamiątkami i napisać historię nieznanego dotąd bohatera. To szczególnie ważne i wychowawcze przedsięwzięcie, ponieważ młodzi ludzie mieli okazję w osobie starszej, swym dziadku, sąsiedzie dostrzec kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto potrafi zainteresować młode pokolenie opowieścią o swej przeszłości. Uczennice rozwijały przy tym swe kompetencje polonistyczne, bazując na dokumentach o wymiarze historycznym.

Trud nie poszedł na marne. Zmierzyły się z opowieściami najbliższych, poczuły się odpowiedzialne za utrwalanie przeszłości i pamięci o ludziach im bliskich. Oczywiście osiągnęły także wymierny sukces. Otrzymały tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu ,,Arsenał Pamięci”, co bardzo im się przyda podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Na uroczyste wręczenie nagród uczennice wraz z koordynatorkami konkursu zostały zaproszone do Łodzi. Wyjazd już 21 kwietnia. Będą nagrody, ciekawe spotkania. Zwycięscy spędzą tam cudowne trzy dni. Odwiedzą słynną w Łodzi Bytnarówkę, Salę Lustrzaną Muzeum Miasta Łodzi oraz wezmą udział w wycieczce po Regionie Łódzkim.

Uczennicom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy miłego pobytu na Gali Laureatów w Łodzi. Czekamy na relację.