ZEBRANIE Z RODZICAMI
printer
Informacja szkolna

W dniu 10.05.2016r. (wtorek) od godz. 17.00 -17.45 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami, a od 17.45-18.45 konsultacje nauczycielskie. Jest to zebranie informujące o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych, w tym ocenach niedostatecznych i przewidywanych rocznych ocenach z zachowania.