ZEBRANIE Z RODZICAMI - CZERWIEC
printer
Informacja szkolna

W dniu 07.06.2016r. (wtorek) od godz. 17.00 -17.30 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami. Nie ma natomiast w tym dniu konsultacji z nauczycielami. Zostanie przekazana m.in. informacja o wystawionych ocenach rocznych z przedmiotów oraz rocznej ocenie z zachowania ucznia.