ZEBRANIE Z RODZICAMI ORAZ KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI PRZEDMIOTÓW
printer
Pilne

W dniu 25.10.2016 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami. Wychowawcy prowadzą zebrania z rodzicami w klasach od 17.00-18.00. Od godziny 18.00-18.40 trwają konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.