GIMNAZJALIŚCI DEBATUJĄ
printer
GIMNAZJALIŚCI DEBATUJĄ

Piętnastu uczniów z Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie pod opieką pań A. Jaskuły i A. Kubera uczestniczyli w debatach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 2016, który odbył się 20 października 2016 roku, w Starostwie Powiatowym w Polkowicach. Młodzież ze szkół powiatu polkowickiego podjęła dyskusję na tematy, które sami zaproponowali. Przeprowadzono dwie sesje, prezentację kandydatów oraz głosowanie.

Julia Kazimierska uczennica klasy III D wystąpiła jako nasz kandydat do MSWD i zaproponowała temat: Wymiana językowa młodzieży," który wzbudził duże zainteresowanie. W trakcie I sesji każda z grup tematycznych pracowała w innej części Starostwa, dzięki czemu mogli też podpatrywać, jak pracuje się w tej instytutucji. Uczniowie mogli przechodzić do poszczególnych grup, przysłuchiwać się debatującym bądź przyłączyć do dyskusji. Julia wraz z zainteresowanymi jej tematem pozostali w auli. Młodzież przedstawiała pomysły dotyczące wymiany językowej, jak i jej celowości. Z dyskusji wynikało, że młodzi ludzie uznają wymianę jako integralny element nauki języka obcego i najszybszą metodę uczenia się. Ma dla nich to ogromne znaczenie, ponieważ w wielu zakładach pracy wymagany jest język obcy. Wymiana zaś mogłaby zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Zauważyli też, że nadal istnieją bariery w realizacji tego przedsięwzięcia i wspólnie szukali rozwiązań tej sytuacji. Młodzież otrzymała też sugestię od prowadzącej - pani Pauliny z Wrocławia – gdzie można szukać rozwiązań i pomocy, by taką wymianę zorganizować. W trakcie tej dyskusji zaproponowano wymianę kulturową. Zagadnienie to zostało podjęte na II sesji.

Drugi istotny temat w I sesji zaproponowała nasza Ada Kowalska uczennica kl II A, dotyczył utworzenia miejsc, w których młodzież mogłaby się spotykać i rozwijać swoje zainteresowania, talenty, a także miło i aktywnie spędzić wolny czas. Wokół Ady skupiła się również liczna grupa dyskutantów. Wnioskować można zatem, że młodzi ludzie nie mają takich miejsc, zwłaszcza w małych miejscowościach. Są gotowi nawet sami je prowadzić, oczywiście pod kierunkiem dorosłych. Powstałe jakiś czas temu boiska zaspokajają potrzeby fizycznych ćwiczeń, młodzież potrzebuje również rozwijać się intelektualnie.

Pozostali kandydaci zaproponowali tematy dotyczące samorządności młodzieży oraz nawiązania w tym celu współpracy z lokalnymi samorządami, co w przyszłości mogłoby stać się dla tych osób pracą zawodową bądź rozpoczęciem kariery politycznej. Tematy dyskusji obejmowały również możliwości mieszkaniowe i zawodowe młodzieży oraz komunikacji autobusowej w naszym powiecie.

II sesja rozpoczęła się przedstawieniem przez kandydatów wyników debat poszczególnych grup, następnie zgłoszono nowe tematy do dyskusji, co też uczyniła nasza uczennica z klasy III C - Karolina Brelska. Jej temat to: Wymiana kulturowa. Grupy podzieliły się i znów przeniesiono się w różne punkty Starostwa.

Debaty są dobrym pomysłem na uaktywnienie młodzieży i zapoczątkowanie ich działań, włączenie się w kreowanie własnego rozwoju i budowanie ścieżki kariery. To próba otwarcia się na środowisko lokalne, włączenie w działania samorządowe, co może mieć wpływ na zmiany zachodzące w naszym powiecie. Młodzież uczy się prezentowania własnych poglądów, perswazji, postrzegania problemu i sposobów jego rozwiązywania, uczy się też kreatywności i odwagi przemawiania, włącza się w tworzenie lepszego jutra dla siebie i innych. Otrzymuje też informacje, że może liczyć na wsparcie instytucji lokalnych, naszego powiatu i województwa dolnośląskiego.

Na sukces bowiem składa się 20% umiejętności i 80% strategii. Zatem dobra strategia gwarantuje sukces.

red. A. Kubera